Jesteś tutaj

Skład Zarządu Sekcji ds. Edukacji Informatycznej PTI

4 grudnia 2012 roku ukonstytuował się Zarząd Sekcji ds. Edukacji Informatycznej PTI w składzie:

Anna Beata Kwiatkowska - Przewodnicząca Sekcji
Hanna Mazur - Wiceprzewodnicząca Sekcji, reprezentowanie wszystkich interesów Sekcji w zastępstwie Przewodniczącej
Tomasz Klasa - Sekretarz Sekcji, dokumentacja Sekcji, sprawy oficjalnych komunikatów, czuwanie nad stroną Sekcji
Dariusz Stachecki - Prowadzenie spraw związanych z projektem Cyfrowa Szkoła
Piotr Bała - Prowadzenie spraw związanych z KRK, opiniowanie dokumentów i kontakt uniwersytet-szkoły-biznes
Wojciech Kulik - Prowadzenie spraw związanych z edukacją w kontekście ECDL
Elżbieta Bowdur - Organizatorka Zespołu ds. Edukacji Informatycznej w szkołach podstawowych
Piotr Kolniak - Organizator Zespołu ds. kształcenia zawodowego informatyków
Alicja Pituła - Organizatorka Zespołu ds. e-learningu
Anna Michalczyk - Organizatorka Zespołu ds. przygotowania informatycznego nauczycieli przedmiotów informatycznych
Zdzisław Babicz - Organizator Zespołu ds. przygotowania wszystkich nauczycieli w zakresie stosowania nowoczesnej technologii