Jesteś tutaj

Próba matura z informatyki 2014

Zapraszamy wszystkich nauczycieli do przeprowadzenia w swoich szkołach próbnej matury z informatyki.

Matura ma zasięg ogólnopolski, jest organizowana już po raz piąty przez Zakład Metodyki Nauczania Informatyki i Technologii Informacyjnej Wydziału Matematyki i Informatyki UMK, Oddział Kujawsko-Pomorski Polskiego Towarzystwa Informatycznego, i Centrum Kształcenia Ustawicznego TODMiDN w Toruniu.
Celem próby jest sprawdzenie stopnia przygotowania uczniów do matury z informatyki i praktyczne zapoznanie szkoły, nauczycieli i uczniów z procedurami dotyczącymi jej przeprowadzania opisanymi na stronie CKE.

Próbna matura z informatyki odbędzie się 10 stycznia 2014 roku o godzinie 9.00.

Szczegółowe informacje dla nauczycieli znajdują się na stronie http://edu.rsei.umk.pl/edu_info.
Bardzo prosimy o przekazanie tej informacji zainteresowanym nauczycielom i szkołom.

W imieniu Organizatorów,
Anna Beata Kwiatkowska