Jesteś tutaj

Rusza IV edycja konkursu Tik-Tak

IV Ogólnopolski Konkurs Informatyczny „TIK?-TAK!” dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych jest organizowany przez Polskie Towarzystwo Informatyczne.

Celem Konkursu jest rozwijanie zainteresowań informatycznych i przygotowanie młodzieży do funkcjonowania w zinformatyzowanym społeczeństwie. Jednocześnie chcemy stworzyć uczniom możliwości sprawdzenia własnej wiedzy i umiejętności, a także wyłonić i wspierać uczniów zdolnych w rozwijaniu i poszerzaniu zainteresowań informatycznych. Naszym celem jest również zachęcanie szkół do rozpoznawania i rozwijania zainteresowań i uzdolnień swoich uczniów oraz podejmowania różnorodnych działań w zakresie pracy z uczniem zdolnym.

Udział w konkursie dla uczniów jest bezpłatny i dobrowolny. Konkurs, o zasięgu ogólnopolskim, przeprowadzony będzie w trzech etapach:
1. I etap (szkolny): 7 – 11 kwietnia 2014
2. II etap (regionalny): 29 kwietnia 2014
3. III etap (finał): 14 maja 2014 podczas obchodów Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego w Warszawie.

Rejestracja szkół i uczniów jest już otwarta - potrwa od 26.03.2014 do 07.04.2014.

Zapraszamy do uczestnictwa! Szczegóły na stronie konkursu: http://tik-tak.eecdl.pl/