Jesteś tutaj

Spotkanie członków Sekcji 24 września 2016 roku

Spotkanie członków naszej Sekcji odbędzie się w dniu 24 września 2016 roku o godzinach 10.30 - 13.30 w siedzibie PTI w Warszawie, ul. Solec 38, lok. 103. Program spotkania:

I. Zmiany w Podstawie programowej przedmiotów informatycznych
1. Jakich można spodziewać się korzyści ze zmian w Podstawie programowej przedmiotów informatycznych?, kol. Anna Beata Kwiatkowska
2. Rola PTI we wdrożeniu pilotażu dotyczącego programowania w szkole, kol. Hanna Pikus
3. Projekt nowej podstawy programowej przedmiotów informatycznych w obliczu reformy w edukacji - kol. Mirosław Łabanowski

II. Kształcenie w zawodach informatycznych
1. Nowa podstawa programowa kształcenia ogólnego z informatyki jako podstawa do kształcenia w zawodach informatycznych (np. Technik elektroniki i informatyki medycznej, Technik informatyk, Technik teleinformatyk, Technik tyfloinformatyk), kol. Piotr Kornacki
2. Treść podstawy programowej kształcenia w zawodzie technik informatyk i w zawodach pokrewnych, kol. Rafa Michałowski

III. ECDL a zmiany w edukacji informatycznej
1. Klasy z ECDL - omówienie programu oraz e-zbioru zadań, który wówczas będzie miał gotowe 7 części, kol. Beata Chodacka
4. Nauczanie TI, Projekt "Klasa ECDL", perspektywy certyfikacji ECDL w obliczu zmian, kol. Ewa Sumowska

Program może dynamicznie ulegać zmianie.

Komentarze

Informacja o spotkaniu członków Sekcji w dniu 24 września 2016 roku