Jesteś tutaj

Kontakt

Strona Sekcji Edukacji Informatycznej PTI http://pti-edu.pti.org.pl

Przewodnicząca SEI, Anna Beata Kwiatkowska mail: abak@uni.torun.pl tel.: 602184813
Wiceprzewodnicząca SEI, Hanna Mazur hanna.alicja@gmail.com
Sekretarz SEI, Tomasz Klasa mail: tomasz_klasa@o2.pl tel.: 608481735

Lista dyskusyjna PTI-EDU: pti-edu@lista.pti.org.pl