Jesteś tutaj

Spotkanie otwarte organizowane przez Sekcję PTI ds. Edukacji Informatycznej

Szanowni Państwo,

Bardzo serdecznie zapraszam Państwa na konferencję w Kołobrzegu http://sopk.pl, podczas której, w dniu 14 lutego 2013 roku o godzinie
17.00 odbędzie się:

'Spotkanie otwarte organizowane przez Sekcję PTI ds. Edukacji Informatycznej'

Jest to pierwsze spotkanie członków Sekcji, ma formułę otwartą, zapraszamy na nie również wszystkich członków PTI oraz jego sympatyków. Spotkanie z ramienia Zarządu Sekcji poprowadzi kol.
Dariusz Stachecki, a program złożony z prezentacji i dyskusji przedstawia się następująco:

17.00-17.10
Prezentacja Sekcji PTI EDU
Dariusz Stachecki - członek Zarządu Sekcji, Tomasz Klasa - sekretarz Sekcji
17.10-17.30
Cyfrowa Szkoła - Dariusz Stachecki
17.30 - 17.50
Problemy kształcenia zawodowego - technik informatyk Norbert Franczuk, członek Sekcji
17.50-18.10
Nowe certyfikaty ECDL
Mirosław Zajdel, Koordynator ECDL w regionie zachodniopomorskim

Zapraszam wszystkich Państwa do uczestniczenia w spotkaniu w miarę możliwości. W ten sposób rozpoczynamy realizację naszego zamiaru uczestniczenia Sekcji w wydarzeniach edukacyjnych w kraju i podejmowania dyskusji na ważne tematy. Mam nadzieję, że w przyszłości będziemy podobnie gościć również w innych regionach kraju.

Serdecznie pozdrawiam, Anna Beata Kwiatkowska