Jesteś tutaj

Spotkanie Opiekunów Pracowni Komputerowych - relacja ze spotkania Sekcji PTI-EDU

Kolega Dariusz Stachecki zaprezentował tematykę programu Cyfrowa Szkoła, omawiając:

- cyfrową dorosłość (zdefiniowana przez Dana Tapscotta)
- czym jest cyfrowa szkoła?
- "przynieś swoje urządzenie" - smartfony i tablety uczniów już w szkole są...
- jak wykorzystać rozwój ICT w rozwoju szkoły?
- pomysł + kadra + środki = sukces
- nauczyciel ma obowiazek posługiwania się nowoczesnymi technologiami
- niezbędna jest profesjonalna sieć komputerowa
- czas na technologie mobilne

Kolega Norbert Franczuk przedstawił problemy wywołane wprowadzeniem reformy systemu edukacji, a także opowiedział o nowych egzaminach zawodowych na koniec technikum.